Dịch Vụ‎ > ‎Dịch vụ SEO‎ > ‎

Dịch Vụ SEO theo Google Map - Bản Đồ

-        Với Google search, chúng tôi sẽ đẩy các từ khoá liên quan đến vị trí khách sạn của quý khách ( ví dụ: hanoi hotel, hotel hanoi..) chỉ trong thời gian ngắn, website của quý khách sạn sẽ nằm trên trang 1 của kết quả google search, kết quả hiển thị này sẽ gắn với bản đồ vị trí khách sạn và hiển thị trên google toàn cầu chứ không riêng quốc gia nào, chi phí chúng tôi triển khai ít hơn nhiều lần so với công ty khác

Bên dưới là những từ khoá mà chúng tôi đã đẩy lên ứng với khách sạn liên quan. 

 

Tên khách hàng

Từ khóa

Non Viet Hotel

Hanoi hotel

hotel in hanoi

hostel in hanoi

Hostel hanoi

Hanoi tours

Hanoi hostels

Cheap hotel hanoi

Best hotel hanoi

Hostels hanoi

 

 

Green Mango

Hanoi hotels

Hotels hanoi

Hotels in hanoi

Hanoi restaurant

Restaurant in hanoi

Restaurant hanoi

 

 

Hanoi Youth Hostel

Hanoi hostel

Hostel hanoi

Hostel in hanoi

Hanoi backpackers

Hanoi hostels

Hostels in hanoi

Hostels hanoi

Backpackers in hanoi

Backpackers hanoi

 

 

 


Comments