Chưa có tiêu đề‎ > ‎SEM‎ > ‎

Chi phí cho quảng cáo Google Adwords

AdWords có chi phí bao nhiêu?

Hãy sử dụngTrình tìm Phí Tài khoản và Tuỳ chọn Thanh toán để tìm hiểu về chi phí và các tuỳ chọn thanh toán của AdWords. Sau khi bạn chọn loại tiền tệ và địa điểm của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn thấy chính xáccác yêu cầu chi tiêu bạn có thể mong đợi từ chúng tôi (không có nhiều yêu cầu) và các tuỳ chọn thanh toán bạn sẽ có. Bạn sẽ thấy rằng bạn có thể chi tiêu khá nhiều hoặc khá ít hơn số tiền bạn muốn.

Đây là một số điều cơ bản cần tính đến khi đánh giá chi phí chiến dịch AdWords của bạn.

Đặt ngân sách của bạn
· Không có yêu cầu chi tiêu tối thiểu--chỉ có một khoản phí kích hoạt danh nghĩa, tính một lần.
· Bạn đặt giới hạn cho số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu mỗi ngày.
· Bạn chỉ định số tiền bạn sẵn sàng trả cho mỗi nhấp chuột hoặc mỗi nghìn hiển thị.

Chỉ trả tiền cho kết quả
· Hãy chọn để chỉ trả tiền cho các nhấp chuột lên quảng cáo của bạn (với chào giá loại giá mỗi nhấp chuột) hoặc chỉ trả tiền cho các hiển thị quảng cáo của bạn nhận được (với chào giá loại giá mỗi nghìn hiển thị).

Tránh phỏng đoán
·SỬ dụng Công cụ Từ khoá để thăm dò lưu lượng truy cập của từ khoá và đưa ra những quyết định am hiểu về việc chọn từ khoá và tối đa hoá ngân sách của bạn.
Sau khi bạn đặt khuôn khổ cho chi phí và bắt đầu chiến dịch, bạn biết rằng bạn sẽ luôn ở trong phạm vi ngân sách của bạn. Từ đây, bạn có thể truy cập tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào để điều chỉnh văn bản quảng cáo, từ khoá, vị trí, cài đặt chiến dịch, chào giá loạigiá mỗi nhấp chuột(CPC), vàngân sách hàng ngàyđể chắc chắn bạn thu được kết quả tốt nhất.Comments