Chưa có tiêu đề‎ > ‎SEM‎ > ‎

Chọn gói quảng Google Adwords thích hợp

Làm cách nào để chọn giá thầu nội dung thích hợp?

Nếu bạn chọn giá thầu nội dung trên trang Chỉnh sửa cài đặt Chiến dịch, nhưng chưa đặt giá thầu cụ thể, thì giá thầu của bạn sẽ được đặt sang Tự động theo mặc định. Giá thầu nội dung tự động dựa trên mức trung bình của tất cả giá thầu chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC) của từ khoá, bao gồm CPC nhóm quảng cáo mặc định và CPC từ khoá riêng cho nhóm quảng cáo. Bạn có thể thay đổi giá thầu tự động này sang mức giá thích hợp cho nhu cầu quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào.

Nếu gặp khó khăn trong việc quyết định nên đặt giá thầu bao nhiêu cho các quảng cáo được hiển thị qua mạng nội dung, bạn có thể chọn giá thầu dựa trên hiệu suất mạng của nhóm quảng cáo. Ví dụ: nếu bạn thấy mình nhận được tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) từ quảng cáo hiển thị trên mạng nội dung tốt hơn trên mạng tìm kiếm, thì có thể nâng giá thầu nội dung để tăng lưu lượng truy cập trên mạng nội dung.

Nếu bạn chưa có đủ dữ liệu để đo chính xác hiệu suất nhóm quảng cáo của mình trên mạng nội dung, chúng tôi khuyên bạn nên đặt chào giá mạng nội dung bằng chào giá mặc định. Tính năng chào giá thông minh của chúng tôi tự động giảm chi phí của các nhấp chuột trên mạng nội dung dựa trên tính hiệu quả của các nhấp chuột đó so với một nhấp chuột trên mạng tìm kiếm. Do đó, nếu dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng nhấp chuột từ một trang web nội dung ít có khả năng hơn để biến thành các kết quả kinh doanh tích cực - chẳng hạn như doanh số trực tuyến, đăng ký, gọi điện thoại, hoặc đăng ký nhận thư báo - chúng tôi sẽ giảm mức giá bạn phải trả cho nhấp chuột đó. Tìm hiểu thêm về tính năng chào giá thông minh.

Để theo dõi và đo hiệu suất của nhóm quảng cáo, bạn có thể sử dụng theo dõi chuyển đổi hoặc Google Analytics, hai công cụ miễn phí sẽ giúp bạn theo dõi số liệu chuyển đổi. Khi đã xem lại kết quả hiệu suất của mình, bạn có thể đặt giá thầu phù hợp.Comments