Danh sách một số SE submit link free

Việc phát triển một website đòi hỏi bạn phải bỏ ra khá nhiều thời gian và công sức. Hôm nay, N2DGroup xin giới thiệu đến bạn một số Search Engine cho phép thêm URL website miễn phí. Tuy không thể sánh ngang bằng với Google và MSN, Yahoo! nhưng các máy chủ tìm kiếm này cũng sẽ góp phần tăng độ nhận biết của người dùng đối với website của bạn lên đáng kể.

Burf - Submission Page
Exalead - Submission Page
guruji - Submission Page
Gigablast - Submission Page
Accoona - Submission Page
Entireweb - Submission Page
FyberSearch - Submission Page
MixCat - Submission Page
OneSeek - Submission Page
WhatUseek - Submission Page
Scrub The Web - Submission Page
Search Site - Submission Page
Infotiger - Submission Page
SonicRun - Submission Page
Abacho - Submission Page
Acoon.com - Submission Page
Amfibi - Submission Page
homerweb - Submission Page
JGDO - Submission Page
Myahint - Submission Page
Walhello - Submission Page
Big Finder - Submission Page
Search Hippo (requires free registration) - Submission Page
Web Squash - Submission Page
W8 Search - Submission Page
Tower Search (requires registration) - Submission Page
Baidu (in Chinese, but pretty easy to figure out) - Submission Page
Google - Submission Page
Yahoo - (reguires free registration) - Submission Page
MSN/LIVE - Submission Page
Search-O-Rama - Submission Page
Igwanna - Submission Page
Cipinet - Submission Page
Navisso - Submission Page
AxxaSearch - Submission Page
Dino Search (for kids sites only) - Submission Page
Boitho - Submission Page
Gheto Search - Submission Page
Intel Seek - Submission Page
My Prowler - Site Submission
Search Ramp - Site Submission
Seek It Out - Site Submission
Ultimate Web Search - Site Submission
Find Once - Submission Page
Net Search - Submission Page
Susy Search - Submission Page
iASK - Submission Page
ZhongSou.com - Submission Page
Famhoo (family friendly search) - Submission Page
ExactSeek (requires registration) - Submission Page
AcrossCan (Canadian sites only) - Submission Page
Megaglobe - Submission Page
AnooX - Submission Page
Alexa - Submission Page
Aesop - Submission Page
Shoula! Search - Submission Page
NetSearch - Submission Page
SearchIt - Submission Page
Biveroo - (in German) Submission Page
Official Search - Submission Page
Iconnic - Submission Page
Coolfishy - Submission Page
CorrectSearch (requires registration) - Submission Page
Enter UK (UK sites only) - Submission Page
seeknet - Submission Page
hakia (requires registration) - Submission Page
gogo - (Russian site) - Submission Page
43N39E - Submission Page
Antya (click on Submit URL) - Submission Page
VROOSH! (requires reciprocal link) - Submission Page
Searchme - Submission Page
Claymont Search - Submission Page
Really Big Search (requires registration) - Submission Page
Search Engine XXX (not adult - requires registration) - Submission Page
shazee (requires registration) - Submission Page
BoroLook - Submission Page
amidalla - Submit Page
Wedoo.com (requires registration) - Submit Page
Stopdog - Submission Page
searchengine.com - Submission Page
eXactBot - Submission Page
Vmgo.com - Submission Page
Blue.lu - Submission Page
eBingBong - Submission Page
Jungle Spider (German Sites Only) - Submission Page
NIGMA.RU (Russian) - Submission Page
Swoogle - Submission Page
Knoole - Submission Page
XavierSeek - Submission PageComments