Free Backlink-Tạo Backlink Miễn Phí

 Trong bài này mình sẽ hướng dẫn để đăng backlink tại http://backlink.tructuyenvietnam.com 

- Quy định đăng backlink: 
+  mỗi một domain chỉ được đăng 1 backlink tương ứng với một từ khóa, vì vậy các bạn nên chọn cho mình một từ khóa được xem là tốt nhất  
+ Mỗi website muốn tạo backlink tại http://backlink.tructuyenvietnam.com cũng phải đăng 1 backlink ở một vị trí nào đó trên trang chủ chỏ về http://backlink.tructuyenvietnam.com với từ khoá là "add link", với mã như sau:

<a href="http://backlink.tructuyenvietnam.com" target="_blank" title="backlink, add link, add site, website directory">add link</a>

Sau khi chúng tôi xác định sẽ đăng backlink ngay.

- Quyền Lợi 
+ Tất cả các backlink đều được đăng tại trang chủ của http://backlink.tructuyenvietnam.com  
+ Hoàn toàn miễn phí kể cả sau này có tăng pagerank cao đến mực độ nào. 
+ Bạn có được một backlink tốt và mãi mãi mà không phải mất rất nhiều tiền mới mua được và từ backlink tốt google sẽ đánh giá cao website của bạn từ đó website của bạn cũng được tăng hạng.
+ Bạn có được một từ khóa ở pagerank cao

Mọi thông tin xin được  gửi về email: info@tructuyenvietnam.com

 

For English
In this article will guide you to sign in backlink http://backlink.tructuyenvietnam.com
 - Regulations Publishedbacklink:  
+ Each domain only posted a backlink corresponding to a keyword, so you should choose a keyword is considered the best 
+ Each website you want to create backlink in http://backlink.tructuyenvietnam.com also posted a backlink in a certain position on the home page for the http://backlink.tructuyenvietnam.com with keyword "add link", with code late:

<a href="http://backlink.tructuyenvietnam.com" target="_blank" title="backlink, add link, add site, website directory">add link</a>

Lafter we determine backlink will post immediately.

- Benefits
+ All backlink will be posted at the home of http://backlink.tructuyenvietnam.com  
+ Completely free of charge even after this increase to what extent high pagerank. 
+ You get a good backlink and forever without losing a lot of new money and buy a good backlink from google will appreciate your web site from which your website is also increasing.
+ You get a high pagerank keyword  

 Any information would be sent to the email: info@tructuyenvietnam.com

Comments