Thủ Thuật Xây Dựng Backlinks

a. Chất lượng của backlinks
- Website có nhiều backlinks sẽ góp nhiều điểm cho bạn.
- Website có PageRank cao sẽ góp nhiều điểm cho bạn.
- Website có cùng nội dung sẽ góp nhiều điểm cho bạn.

b. Xu hướng cộng đồng link
- Xây dựng liên kết website một cách ổn định.
- Tăng liên kết một cách ổn định sẽ đưa ra một dấu hiệu tốt cho bộ máy tìm kiếm giúp cải thiện thứ hạng website.
- Tăng liên kết đột ngột có thể bị coi là spam. (ví dụ: spam blog)

c. Liên kết Text
- Đảm bảo những từ khóa chính của bạn có trên liên kết tới website của bạn.
- Sử dụng đa dạng từ khóa trên liên kết tới website của bạn.
- Nếu tất cả liên kết tới website của bạn có cùng Text, các bộ máy tìm kiếm có thể coi đó là những liên kết được mua và sẽ giảm giá trị những liên kết đó.

d. Tuổi đời của liên kết
- Backlink có tuổi đời sẽ giúp bạn có được thứ hạng tốt.
- Những liên kết tạm thời tồn tại 1-3 tháng không nhận được thứ hạng tốt.

e. Vị trí của liên kết
- Liên kết đứng càng gần code HTML càng có giá trị.
- Liên kết trên header có giá trị hơn liên kết trên footer.

f. Website đáng tin cậy
- Bạn sẽ có được thứ hạng tốt hơn nếu có backlinks từ những website lớn, đáng tin cậy.
- Những tên miền kết thúc bằng .edu và .gov thường đường bộ máy tìm kiếm tin tưởng hơn.

Chúc các bạn thành côngComments